PositivoloogProductcategorieën

  • Er bestaan geen productcategorieën.

Privacy Statement

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Positivoloog kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de positivoloog, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de positivoloog verstrekt. De positivoloog kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom de positivoloog gegevens nodig heeft

De positivoloog verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de positivoloog uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de App, de Mij-maand of het exclusieve coachingstraject.

Hoe lang de positivoloog gegevens bewaart

De positivoloog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Positivoloog verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de positivoloog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De positivoloog gebruikt deze informatie om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De positivoloog maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de positivoloog bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de positivoloog te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De positivoloog heeft hier geen invloed op.

De positivoloog heeft Google geen toestemming gegeven om via de positivoloog verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@positivoloog.nl. De positivoloog zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De positivoloog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de positivoloog maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de positivoloog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de positivoloog op via info@positivoloog.nl. www.positivoloog.nl is een website van Nowweb. Nowweb is als volgt te bereiken: www.nowweb.nl

Postadres: Berkel en Rodenrijs
Vestigingsadres: Berkel en Rodenrijs
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 7572034
E-mailadres: info@positivoloog.nl